• 1
  • 6
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

 

 

Vi alle vet at menneske er avhengig av å ha et sosialt liv for å kunne fungere normalt. Det er derfor gjennom et velfungerende samfunn menneske kan føle trygghet og harmoni med seg selv og omgivelsene.

Et samfunn som ikke fungerer godt vil resultere i usikkerhet, frykt og fordommer. Vitenskap og teknologi har til formål å forenkle menneskets hverdag. Tilgjengeligheten av kommunikasjonsverktøy har endret menneskets sosiale liv. Det har ført til mer nærhet og kontakt mellom mennesker, og er en av viktigste faktorene bak dannelsen av dagens vestlige sivilisasjon.

Det siviliserte menneske har i dag alle materielle ressurser tilgjengelige for å kunne leve nærmest «det perfekte livet». Mens retter vi blikket mot storsamfunnet er det til motsetning preget av usikkerhet, frykt og fordommer.

Et spørsmål som naturligvis vil dukke opp i bevisstheten er: «Hvem har skylden for dette?»

Media spiller en nøkkelrolle med sin sterke påvirkningskraft på folkemeningen. Bildene og påstandene som blir fremstilt i media har en tendens til å feste seg i folks bevissthet. Pressedekningen av terrorisme har påvirket hvordan islam og muslimer oppfattes og det har gått utover toleransen i Europa og Vesten.

Rapport fra ECRI (European Commission against Racism and Intolerance) sier at «sivile samfunnsaktører er samstemte om at islamofobi viser en økende tendens. Politisk og mer generell offentlig debatt karakteriseres av stadige assosiasjoner som gjøres mellom muslimer på den ene siden, og terrorisme og vold på den andre, samt generaliseringer og stereotypier med hensyn til spesielle kulturelle trekk hos personer med muslimsk bakgrunn.» Denne tendensen er farlig for storsamfunnet vi er en del av. Samtidig setter den kommende generasjoner i enda større fare. Vi har et samfunnsproblem som må tas på alvor.

Det rettes ofte kritikk mot iskamske ledere for at de ikke tar initiativ til å fremtre i offentligheten og imøtekomme dagsaktuelle problemer.

Alle bør ikke skjæres over en kam! Letter4U er et initiativ fra lederen av den islamske republikk Iran, ayatollah Seyyed Ali Khamenei, til å tale til unge mennesker i Vesten og Nord-Amerika om det bildet som presenteres av islam. Budskapet i brevet kaster lys over viktige elementer som er helt avgjørende for å bekjempe islamofobi og igangsette brobygging mellom islam og unge folk i Vesten. Dette for å skape et velfungerende samfunn basert på kunnskap, respekt og toleranse.

#Letter4UOslo består av unge folk som ikke ønsker å stå på sidelinjen og vitne at samfunnet indoktrineres med islamofobi. Drømmen om et fordomsfritt samfunn er drivkraften bak vårt frivillige initiativ med å spre letter4u på internett, sosiale medier og distribuere brevet blant alminnelige folk på gaten fra «stand» på Egertorget.

Knapphet av ressurser har ikke hindret oss i å ta det første steget.Vi har gjort det vi har maktet.

Vi håper at du tar deg tid til å lese brevet…